Dự án bất động sản tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Thành phố: Tp.HCM 18 bất động sản.
Địa chỉ:

Nhà Bè, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

thai336thai@gmail.com

Địa chỉ:

Quận 7, Tp.HCM

Giá:

20 triệu/m2 đến dưới 30 triệu/m2

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Quận 10, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

vanphong@congich10.com

Địa chỉ:

Quận 10, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

contactsacomreal@gmail.com

Địa chỉ:

Quận 10, Tp.HCM

Giá:

30 triệu/m2 đến dưới 40 triệu/m2

Email:

info@diaochungthinh.com

Địa chỉ:

Quận 1, Tp.HCM

Giá:

30 triệu/m2 đến dưới 40 triệu/m2

Email:

ficohome@vnn.vn

Địa chỉ:

Quận 1, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Website:

http://hmtc.vn

Email:

ct@qlkdn.vn

Địa chỉ:

Quận 2, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Gò Vấp, Tp.HCM

Giá:

26 - 30 triệu/m2

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Quận 2, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Quận 2, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Quận 9, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Quận 2, Tp.HCM

Giá:

36 - 40 triệu/m2

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Quận 9, Tp.HCM

Giá:

26 - 30 triệu/m2

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Phú Nhuận, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Bình Thạnh, Tp.HCM

Giá:

Đang cập nhật

Email:

Đang cập nhật

Địa chỉ:

Thủ Đức, Tp.HCM

Giá:

16 - 20 triệu/m2

Email:

huy@gmail.com

<1>Trang 1/1 (Có 18 dự án)